Kanonist
Sodišče
IMG_3295.jpg

inštitut

 

Inštitut za kanonskopravne vede

 
IMG_5509.jpg
 


Eden izmed desetih inštitutov Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je tudi Inštitut za kanonskopravne vede pri Katedri za cerkveno pravo, ki ga vodi njegov predstojnik, izr. prof. dr. Stanislav Slatinek.

Inštitut za kanonskopravne vede je organizacijska podenota predvsem znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Člani Inštituta so visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski sodelavci, ki so zaposleni na Teološki fakulteti. Častni člani Inštituta s svojim delom in ugledom pripomorejo k še večji prepoznavnosti kanonskega prava v družbi na mednarodnem področju. V delo Inštituta so lahko vključeni tudi zunanji sodelavci (mag. Peter Faulk, dr. Ilija Marković, doc. dr. Andrej Naglič, mag. Luka Rajf, mag. Simon Štihec in mag. Sebastijan Valentan).

Dejavnosti Inštituta za kanonskopravne vede se povezujejo s sorodno katedro in drugimi raziskovalnimi organizacijami, centri in pravnimi ter fizičnimi osebami zunaj fakultete.

Tajnik fakultete kot vodja tajništva skrbi da, delo Inštituta za kanonskopravne vede poteka v skladu z zakoni, predpisi ministrstev, statutov univerze ter drugimi akti.

Dejavnosti Inštituta za kanonskopravne vede ureja Pravilnik za znanstvenoraziskovalno dejavnost Teološke fakultete, ki ga je sprejel senat fakultete. Delo Inštituta nadzoruje komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost in senat fakultete.

Področja delovanja Inštituta za kanonskopravne vede so:

-          znanstvenoraziskovalne in aplikativno-uporabne dejavnosti
-          pripravljanje in izvajanje projektov
-          recenzije raziskovalnih del
-          sistematična vzgoja raziskovalnega osebja
-          objavljanje znanstvenih in raziskovalnih del
-          organiziranje znanstvenih posvetov in strokovnih srečanj
-          druge raziskovalne dejavnosti

Teološka fakulteta v Ljubljani (foto: katoliska-cerkev.si)

Teološka fakulteta v Ljubljani (foto: katoliska-cerkev.si)

 
Mariborska enota Teološke fakultete (foto: vecer.com)

Mariborska enota Teološke fakultete (foto: vecer.com)


logo kanonsko pravo_2.png

Opis logotipa

Simbol Inštituta želi posredovati naslednje sporočilo:

Področje kanonskega prava v Cerkvi je obsežno polje odnosov v Cerkvi, ki jih Cerkev že od začetkov ureja s kanoni – predpisi. Ker zadeva pomembne teme v življenju Cerkve, je pomembno, da aktualne izzive časa ureja skladno s »koreninskim sistemom Cerkve«.

Cerkev je podoba ladje z jadri. Ladja pluje z napetimi jadri. Na jadrih sta premec ladje in jadra, povezana s simbolom križa, ki v vrhu izpiše črko P - Pax - simbol Kristusovega monograma. Na vsaki strani križa sta črki A in Ω. Kristus je glavni krmar te ladje – Kristus je glava Cerkve (Kol 1,18), »veter v jadrih Cerkve« je Sveti Duh.

Simbol je v modro prelivajoči barvi : modra je barva neba, prelivajoča iz temnejše v svetlo, ustvari dobro »zračnost« barve in poudari globino, s čimer se še bolj približa dinamiki gibanja.

Inštitut za kanonsko pravo je odgovor na aktualne potrebe časa, ki jemlje iz zakladnice Cerkve in želi skozi vodstvo Svetega Duha ob študiju in izkustvu pomagati ladji – Cerkvi, pluti med čermi sodobnega časa.

Avtorica simbola: Vera Klepej Turnšek