Kanonist
Sodišče

Blog

Novi član inštituta

Prof. dr. Slavko Krajnc (foto: liturgija.si)

Prof. dr. Slavko Krajnc (foto: liturgija.si)

 

Član Inštituta za kanonskopravne vede TEOF UL je postal prof. dr. Slavko Krajnc

Spoštovani,

prof. dr. Slavko Krajnc se je rodil 20. 4. 1960 na Ptuju. Študij teologije je opravil dve leti v Ljubljani (1981-1983), nato tri leta v Seraphicum-u, »Pontificia facultas theologica S. Bonaventurae – OFMConv« v Rimu (1983-1986) in eno leto pastoralne specializacije na Karl-Franzens-Universität Graz« (1986-1987). Študij je nadaljeval na »Pontificium Athenaeum Anselmianum, Facultas Sacrae Liturgiae« v Rimu in ga zaključil z doktoratom leta 1993. V času teoloških študijev je opravil triletno glasbeno šolo koralnega petja na »Scuola di musica, T. Ludovico da Victoria, associata al Pontificio istituto di Musica sacra« v Rimu. Leta 1994 se je vključil v pedagoško delo na TEOF in od leta 2015 je redni profesor za liturgiko. Na povabilo Papeške fakultete sv. Bonaventura Seraphicum v Rimu je več let kot gost predaval liturgiko tudi v Romuniji.

Veseli smo novega člana. Liturgija in kanonsko pravo sta tesno povezani teološki disciplini. Tudi Zakonik cerkvenega prava in Zakonik kanonov Vzhodnih Cerkva pogosto omenjata liturgične zakone. Odslej bo kanonskopravni inštitut deloval interdisciplinarno, kar bo gotovo zanimivo za vse naše zveste bralce.

Izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, predstojnik

Kanonist