Kanonist
Sodišče

mag. Sebastijan Valentan

sebastijan.JPG
 


Mag. Sebastijan Valentan je magister kanonskopravnih znanosti, sodnik pri Metropolitanskem cerkvenem sodišču v Mariboru in sodelavec Inštituta za kanonskopravne vede na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Je redni član naslednjih društev: Canon Law Society of Great Britain and Ireland, Canadian Canon Law Society, Hrvatsko kanonističko društvo ter Päpstliche Institut S. Maria dell’Anima v Rimu. V prvem mandatnem obdobju Sveta Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (2018-2019) je bil njegov član.

Teologijo in filozofijo je študiral na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani – enota Maribor, kjer je pridobil naziv univerzitetni diplomirani teolog. V duhovnika je bil posvečen leta 2010.

Na Fakulteti za kanonsko pravo Papeške univerze Santa Croce v Rimu, kjer je magistriral (2017), pripravlja doktorat s področja religijskega javnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic.

Pri svojem znanstvenoraziskovalnem delu se posveča preučevanju pravnih odnosov med državo in Cerkvijo ter drugimi verskimi skupnostmi, varstva človekovih pravic in znotraj njih še posebej verske svobode ter kanonskega prava.


Njegovi znanstveni članki so objavljeni v več jezikih, s strokovnimi razpravami pa sodeluje pri reviji Pravna praksa in drugih. Prevedel je več knjig in mednarodnih pravnih dokumentov. S svojimi prispevki gostuje na tematskih srečanjih, konferencah in simpozijih. Je reden govornik na Vseslovenskem srečanju Slovencev iz zamejstva in sveta v Državnem zboru Republike Slovenije. Kot gostujoči asistent (visiting assistant) na Stalnem predstavništvu Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi in kot član delegacije tega predstavništva je med drugim sodeloval na zasedanjih, delovnih skupinah in neformalnih srečanjih Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice in Ekonomsko-socialnega sveta ZN (Ekonomska komisija za Evropo), kar predstavlja obogatitev njegovega akademskega udejstvovanja.