Kanonist
Sodišče

mag. Luka Rajf

IMG_0506.jpg
 


Mag. Luka Rajf (1983) je po končani osnovni šoli obiskoval Škofijsko klasično gimnazijo Antona Martina Slomška v Mariboru.

Po uspešno opravljeni maturi (2002) je nato študiral teologijo na Teološki fakulteti v Mariboru (univerzitetni diplomirani teolog in specialist pastoralne teologije, leta 2008; diplomsko delo: Trinitaričnost zakramentov: delovanje Svete Trojice v zakramentu svete evharistije). Po zagovoru diplomske naloge in končani specializaciji je bil posvečen v duhovnika. Eno leto je služboval kot kaplan v župniji Gornja Radgona, nato od leta 2010 do 2013 v župniji Beltinci.

Na Papeški lateranski univerzi je leta 2017 pridobil naziv magister kanonskega prava (magistrska naloga: La prova presuntiva in tema di esclusione della dignità sacramentale del matrimonio (Domneve kot sredstvo dokazovanja v primerih izključitev zakramentalnega dostojanstva zakona)). V tem času je diplomiral tudi na Congregatio pro clericis (Kongregacija za kler v Rimu) - področje: administrativno kanonsko pravo. Trenutno je na doktorskem študiju kanonskega prava v Rimu (Papeška lateranska univerza).