Kanonist
Sodišče

dr. Ilija Marković

ilija foto.JPG
 


Dr. Ilija Marković od julija 2018 naprej opravlja službo vicerektorja Bogoslovnega semenišča v Sarajevu. Od leta 2012 je član Hrvaškega kanonističnega društva. Leta 2001 je vstopil v nadškofijsko semenišče in gimnazijo »Petar Barbarić« v Travniku, kjer je leta 2005 maturiral. Istega leta je kot bogoslovec Vrhbosanske nadškofije s sedežem v Sarajevu začel s študijem teologije na Katoliški bogoslovni fakulteti v Sarajevu.

Leta 2010 je dodiplomski študij teologije zaključil z delom »Egzorcizam – potreba današnjeg svijeta i Crkve ili iluzija?« in prejel akademski naziv diplomiranega teologa. V duhovnika vrhbosanske nadškofije je bil posvečen 29. junija 2011 v sarajevski stolnici po rokah Vinka kard. Puljića, vrhbosanskega nadškofa.

Leta 2012 ga je nadškof Puljić poslal na podiplomski študij cerkvenega prava na Papeški univerzi Santa Croce v Rimu. Predvideni triletni študij je 25. junija 2015 končal z akademskim nazivom magistra kanonskega prava. Tema magistrskega dela pod vodstvom prof. ddr. Hectorja Franceschia je bila: »Proposte normative e pastorali per la celebrazione dei matrimonio con disparitas cultus, in concreto con i musulmani, in Bosnia ed Erzegovina«.

Oktobra 2015 je začel z doktorskim študijem cerkvenega prava na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu. Tema doktorske naloge pod vodstvom p. Janusza Piotra Kowala, D. J., je bolj ali manj nadaljevanje magistrskega dela z nekoliko dodelanim naslovom: »Preparazione, celebrazione e accompagnamento pastorale dei matrimoni tra cattolici e musulmani in Bosnia ed Erzegovina. Proposte normative e pastorali«. 

18. oktobra 2018 je obranil doktorsko nalogo na zgoraj omenjeni univerzi. Pripravlja njeno objavo, s katero bo prevzel akademski naslov doktorja kanonskega prava.

Njegovo znanstveno delo je usmerjeno na področje zakonskega prava. Oktobra 2017 je kot predavatelj sodeloval na XI. Simpoziju cerkvenih pravnikov v Sisku (Hrvaška). Leta 2018 je postal sodelavec Inštituta za kanonskopravne vede na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.