Kanonist
Sodišče

Blog

Norme Vos estis lux mundi niso retroaktivne

Člani Inštituta z mons. dr. Bauerjem na sedežu Kongregacije za nauk vere (foto: Päpstliche Institut S. Maria dell'Anima)

 

Skupina članov Papeškega inštituta Santa Maria dell’Anima iz Rima je 28. maja 2019 obiskala Kongregacijo za nauk vere. Mons. dr. Manfred Bauer, nemški sodelavec tega dikasterija, ki nas je sprejel, nam je v bistvenem razložil, kako poteka delo na dikasteriju, podrobneje pa je spregovoril o nalogah disciplinarnega oddelka.

Iztočnica njegovega govora v nadaljevanju so bile prenovljene norme iz motuproprija Sacramentorum sanctitatis tutela (2010), ki predstavljajo pravni okvir za obravnavanje vseh Kongregaciji za nauk vere pridržanih kaznivih dejanj. Izredno veliko zanimanja so vzbudile tudi nedavno objavljene norme iz motuproprija Vos estis lux mundi, ki bodo kmalu stopile v veljavo. Čeprav, kot je poudaril mons. Bauer, niso retroaktivne, so osnovane na odločitvah in izjavah papeža Frančiška in bodo v prihodnje izboljšale postopke za obravnavo sumov spolnih zlorab mladoletnih in ranljivih oseb s strani klerikov.

Sledil je vpogled v konkreten način dela na Kongregaciji za nauk vere in na izkušnje s tega področja. V sproščenem vzdušju smo nato med govorom mons. dr. Bauerju

zastavili nekatera vprašanja. Zanimalo nas je, kako lahko Kongregacija pomaga krajevnim Cerkvam (škofijam) pri soočanju s pravnimi postopki, ali se cerkveno in državno tolmačenje spolnih zlorab v čem razlikuje in kakšne so možnosti za zaščito domnevnih žrtev in njihovo sodelovanje v kanonskopravnih postopkih. Mons. dr. Bauer je na vsa naša vprašanja podal strnjene in kompetentne odgovore in opozoril na nekatere tematike, ki bi jih lahko obravnavali še kdaj v prihodnje.

Srečanje smo sklenili z obiskom kapele Kongregacije za nauk vere, kjer se uslužbenci srečujejo pri obhajanju evharistije, prav tako pa v njej izrečejo prisego (tudi za posamične primere), da bodo svojo nalogo pravilno in vestno opravljali (prim. kan. 1454).

Mons. dr. Bauerju smo se zahvalili za njegovo odprtost in dostopnost, on pa nas je spodbudil k temu, da ostajamo s Kongregacijo še naprej v navezi, saj bomo tako lahko dobili iz prve roke pomoč za delo v naših škofijah.

Philipp Förter

Kanonist