Kanonist
Sodišče

Blog

Spet nov sodnik poročevalec US v zadevi zasebnih OŠ

(foto: RTVSLO)

(foto: RTVSLO)

 

Težavam okrog neizvršitve odločbe Ustavnega sodišča glede financiranja programov v zasebnih osnovnih šolah (U-I-269/12), kot kaže še kar ni videti konca.

V omenjeni zadevi je bil, kot javno sporoča eden od podpisnikov pobude za oceno ustavnosti 1. stavka drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranja vzgoje in izobraževanja, dr. Peter Gregorčič, na 32. seji Ustavnega sodišča, ki je potekala 17. oktobra 2019, že tretjič določen nov sodnik poročevalec: dr. Rok Čeferin (glej prilogo).

Kot nam je uspelo neuradno izvedeti, je bil prvi poročevalec sodnik Jan Zobec (isti kot v zadevi U-I-269/12), ki pa so ga zaradi poteka mandata zamenjali z dr. Marijanom Pavčnikom. Slednji naj bi pripravil osnutek odločbe, ki pa je sodišče ni podprlo. V takem primeru namreč tretji odstavek 65. člena Poslovnika Ustavnega sodišča pravi: “Če ni bil sprejet osnutek odločbe ali sklepa sodnika poročevalca, lahko na njegov predlog Ustavno sodišče določi za sodnika poročevalca drugega ustavnega sodnika.”

Pobudo za oceno ustavnosti v tej zadevi pod številko U-I-110/16 Ustavno sodišče sicer obravnava kot absolutno prednostno.

Kanonist