Kanonist
Sodišče

Blog

Varuh obsoja "medijsko sojenje"

Varuh človekovih pravic Peter Svetina obsoja primere tako imenovanega "medijskega sojenja", to je vnaprejšnje javne obsodbe posameznikov, o katerih se pristojna sodišča še niso izrekla s pravnomočno sodbo.

Read More
Kanonist