Kanonist
Sodišče

Blog

100-letnica v Beltincih

Na mirovnih pogajanjih v Parizu sta M. Slavič in F. Kovačič s svojim poznavanjem zgodovine in znanstvenim ugledom dosegla sedanjo postavitev mednarodnih meja

Read More
Kanonist