Kanonist
Sodišče

Blog

Pravice v Cerkvi

Povabilo k branju prispevka avtorja Javierja Hervade, ki govori o zakramentalnem temelju pravic v Cerkvi. Prevedla sta ga naš sodelavec mag. Peter Faulk in mag. Thomas Sundaram.

Read More
Sebastijan Valentan
Kdo lahko spoveduje?

Vsak veljavno posvečen duhovnik, tudi če nima pravice za spovedovanje oz. je izgubil kleriški stan, še vedno veljavno in dopustno odpusti kazni in odveže od vseh grehov katerekoli spovedance, ki so v smrtni nevarnosti.

Read More
Sebastijan Valentan
Verska svoboda in SDČP

Ko se je sprejemala Splošna deklaracija človekovih pravic, je prav posebno težavo pri glasovanju za nekatere države predstavljal njen 18. člen, ki pravi, da ima vsakdo pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi..

Read More
Sebastijan Valentan
Zasebno šolstvo obogatitev za družbo

Kako država omogoča pogoje za to, da lahko starši svoje otroke vzgajajo v skladu z lastnim verskim in filozofskim prepričanjem? Prav gotovo na več načinov. Recimo tako, da so predmeti, ki govorijo o verskih in filozofskih prepričanjih, del javnega šolskega vzgojno-izobraževalnega procesa.

Read More
Sebastijan Valentan