Kanonist
Sodišče

Blog

Strokovni posvet v Budimpešti - 2. dan

 

Drugi dan (18. 6. 2019) strokovnega posveta so člani in sodelavci Inštituta za kanonskopravne vede pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (TEOF UL) prisluhnili referatu izr. prof. dr. Stanislava Slatineka z naslovom Pravica do obrambe. Predavatelj je predstavil nekatere pravne dileme in rešitve, da se v sodnih postopkih, ko gre za sum spolne zlorabe, zagotovi pravica do obrambe vseh vpletenih.

Primas kardinal Péter Erdő, budimpeštansko-esztergomski nadškof, je člane in sodelavce Inštituta za kanonskopravne vede TEOF UL kasneje sprejel še na krajši delovni sestanek. Pri pogovoru so sodelovali tamkajšnji kanonisti in uslužbenci njihovega cerkvenega sodišča. Kardinal, ki je tudi sam kanonist in strokovnjak na področju kanonskega prava, se je zanimal za delovanje Inštituta in Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Mariboru. Udeležencem posveta je predstavil možnosti podiplomskega študija kanonskega prava na katoliški univerzi v Budimpešti.

Udeleženci iz Slovenije so si potem ogledali še prostore budimpeštanskega cerkvenega sodišča, kjer sodijo primere na 1. in 2. stopnji, prav tako pa imajo poseben zgodovinski privilegij, da sodišče madžarskega primasa sodi tudi na 3. stopnji (tak privilegij imata poleg Rimske rote še Rota Apostolske nunciature v Španiji in sodišče nadškofije Freiburg im Breisgau v Nemčiji). Pri vodenem obisku sta sodelovali tudi notarka Porvan Irén Scholastica in branilka vezi Vadász Kinga.

V popoldanskih urah so si udeleženci strokovnega posveta iz Maribora ogledali katedralo in baziliko v Esztergomu. Za strokovno vodenje so poskrbeli parlamentarna zagovornica slovenske narodnostne skupnosti na Madžarskem Erika Köleš Kiss, njen sodelavec dr. Ferenc Sütő in mag. Simon Štihec, ki je udeležence posveta za sklep povabil na večerni prigrizek v Dobrovnik.

mag. Sebastijan Valentan

Kanonist