Kanonist
Sodišče

Blog

Uradnik kongregacije oproščen obtožbe

rim.JPG
 


Sodišče Apostolska signatura je 17. 5. 2019 sporočilo, da mu je papež Frančišek na predlog Kongregacije za nauk vere zaupal vodenje kanonskega postopka zoper nekdanjega uslužbenca omenjene kongregacije, ki je bil obtožen, da je med spovedjo leta 2009 spolno nadlegoval redovnico.

Apostolska signatura je zoper p. Hermanna Geisslerja, FSO, uvedla administrativni kazenski postopek. Sodni zbor je sestavljalo pet članov tega vrhovnega sodišča, ki je 15. 5. 2019 odločilo, da se obtoženega oprosti, saj po tem, ko je zadevo skrbno proučilo, ni prišlo do potrebne moralne gotovosti, da je obtoženi storil očitano domnevno hudo kaznivo dejanje.

Za reševanje tovrstnih primerov je sicer pristojna Kongregacija za nauk vere, a ker je bil omenjeni duhovnik njen sodelavec, je papež vodenje postopka zaupal Apostolski signaturi.

Delno povzeto po Vatican News

Sebastijan Valentan