Kanonist
Sodišče

Blog

Poroka med evangeličanom in katoličanko

(foto: splet)

(foto: splet)

 


Mešani zakon med dvema kristjanoma (en zakonec je evangeličan, drugi pa katoličan) je za Katoliško cerkev zakrament. V primeru ločitve in želje po ponovni poroki, bi morala cerkveno poročena zakonca vložiti zahtevo na cerkveno sodišče s prošnjo za ugotavljanje ničnosti prvega zakona. Za mešane zakone katoličanov z evangeličani je v veljavi Ekumenski poročni obrednik. Obred se lahko opravi v eni od obeh cerkva. Duhovnik Cerkve, kjer je obred, obred tudi vodi, drugi duhovnik pa sodeluje. Katoliški zakonec mora za ekumensko poroko dobiti dovoljenje svojega škofa (krajevnega ordinarija).


Za več poglej na našo podstran pastorala (Q&A).

Sebastijan Valentan