Kanonist
Sodišče

Blog

Prevajalec navzoč pri spovedi

(foto: Crux Now)

(foto: Crux Now)

 

Ali je prevajalec sploh lahko navzoč pri spovedi?

Pri spovedi je lahko navzoč tudi prevajalec, vendar je dolžan ohraniti v tajnosti vse, kar je pri spovedi prevajal. Če tega ne ohrani v tajnosti, se lahko kaznuje s pravično kaznijo ali celo z izobčenjem (glej kan. 983 § 2 in kan. 1388 § 2 ZCP).

Imaš še več podobnih vprašanj?
Poglej na našo podstran pastorala (Q&A).

Sebastijan Valentan