Kanonist
Sodišče

Blog

Sveti sedež pristopil h Konvenciji Sveta Evrope

zastava-1.jpg
 

Posebni odposlanec Svetega sedeža pri Svetu Evrope, mons. Paolo Rudelli, je 15. 1. 2019 pri Uradu Sveta Evrope v imenu in za državo Vatikansko mesto deponiral listini Svetega sedeža o pristopu h Konvenciji Sveta Evrope o transferju obsojenih oseb z dne 21. 3. 1983 in k Dodatnemu protokolu h Konvenciji o transferju obsojenih oseb z dne 18. 12. 1997. Prav tako je mons. Rudelli v imenu in za državo Vatikansko mesto deponiral listino Svetega sedeža o ratifikaciji Protokola o spremembi Dodatnega protokola h Konvenciji o transferju obsojenih oseb z dne 22. 11. 2017.

Ob izraženem soglasju države Vatikansko mesto, da jo te pogodbe zavezujejo, je Sveti sedež podal 6 interpretativnih razlag, ki so sestavni del listin o pristopu in listine o ratifikaciji.  

V skladu s tretjim odstavkom 18. člena Konvencije in s tretjim odstavkom 4. člena Dodatnega protokola ta sporazuma za državo Vatikansko mesto stopita v veljavo 1. 5. 2019. Protokol o spremembi iz leta 2017 pa stopi v veljavo, ko bodo izpolnjeni pogoji, kot jih določa 4. člen istega Protokola.

Vir: Tiskovni urad Svetega sedeža

Sebastijan Valentan