Kanonist
Sodišče

Blog

Povezanost države in Cerkve

IMG-7064.JPG
 


V najnovejši številki revije Pravnik mag. Sebastijan Valentan v članku z naslovom: Ustavnopravna povezanost med državo in Cerkvijo (str. 99 - 128), piše o vprašanjih, ki zadevajo odnose med državo in Cerkvijo v Sloveniji.

Do njih se v širši slovenski javnosti s precej posplošenimi razmišljanji, ki kažejo na pravno nepoznavanje problematike, opredeljujejo različni apologeti ustavne ločitve med tema dvema subjektoma.

Že kar a priori izključevati kakršnokoli misel o tem, da država in Cerkev lahko sodelujeta, in v določenih okoliščinah tudi morata sodelovati, pomeni nesposobnost soočenja z realnostjo in demokratično ureditvijo razvitih pravnih sistemov v Evropi, tudi slovenskega.

Valentan meni, da do takih odzivov prihaja zlasti na družbenih omrežjih, v dnevnem časopisju in v razpravah v parlamentu, v strokovni in znanstveni literaturi pa je pravno razumevanje ločitve ustrezno predstavljeno, čeprav bi bila poglobitev nekaterih vidikov zaželena.

Sebastijan Valentan