Kanonist
Sodišče

Blog

Spolne zlorabe v Katoliški cerkvi

prav-1.jpg
 

V novi številki reviji Pravna praksa (št. 42-43/2019, str. 20-22) mag. Sebastijan Valentan predstavi kazenskopravno zakonodajo KC v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb.

“Do spolnih zlorab mladoletnih oseb seveda ne prihaja samo v Katoliški cerkvi, ampak tudi v drugih verskih skupnostih. Katoliška cerkev je kot moralna avtoriteta v mnogih državah najbolj medijsko in družbeno izpostavljena, s problematiko spolnih zlorab pa se je kot verska skupnost tudi resno soočila in okrepila svoj (kazensko)pravni sistem tako na univerzalni kot lokalni ravni.”

“Ob primerih spolnih zlorab v Katoliški cerkvi verniki in širša javnost upravičeno pričakujejo primeren odziv cerkvenih struktur. S prizadevanji papeža Frančiška, ki je na tem področju storil ogromno, in iz drugih preteklih odločitev je povsem jasno, da pometanje pod preprogo ne pride v poštev, ampak je potrebna resna in celovita obravnava, kot je opisano v nadaljevanju. Tako domnevnim žrtvam kot domnevnim storilcem kaznivih dejanj se v cerkvenih postopkih posveča posebna skrb, da lahko varujejo svoje pravne interese.”

Kanonist