Kanonist
Sodišče

Blog

Obletnica Zakonika kanonov Vzhodnih Cerkva

vzh.jpg
 

Bilo je na današnji dan pred 28 leti: Zakonik kanonov Vzhodnih Cerkva (ZKVC) je bil na današnji dan, 18. oktobra 1990, razglašen. Razglasil ga je sveti papež Janez Pavel II., veljati pa je začel 1. oktobra naslednje leto.

ZKVC (lat. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium) je večini ljudi nepoznan. Ob njegovi obletnici želimo spomniti, da je to knjiga »posebnega prava« in namenjena vernikom Vzhodnih katoliških Cerkva sui iuris. Najbolj pogosto se omenjajo naslednje Cerkve oz. obredi: aleksandrijska, antiohijska, armenska, kaldejska in bizantinska Cerkev. Tem Cerkvam »svojega prava« (Ecclesiae sui iuris) nudita svojo pomoč Kongregacija za Vzhodne Cerkve in Papeški svet za zakonodajna besedila.

Temeljno poslanstvo ZKVC je skrb za Vzhodne katoliške Cerkve sui iuris, da ohranijo svojo lastno identiteto, tako na znotraj, kakor na zunaj (ad intra et ad extra), vključno z zvestim ohranjanjem pristnih odnosov s Svetim sedežem.

Zanimivo je izpostaviti posebnost Vzhodnih katoliških Cerkva sui iuris, še posebej njihovo lastno hierarhijo in lastno liturgijo v življenju posameznih vernikov. ZKVC ureja bogoslužje, ki je vir in merilo pristnosti posameznih Vzhodnih katoliških Cerkva sui iuris. Skrb za bogoslužje ohranja pristnost posameznih Cerkva in jih vabi, da ostanejo zveste svoji bogati dediščini. Čeprav so posamezne Cerkve trdno zakoreninjene v svoji lastni zgodovini, ostajajo kljub temu odprte za izzive sodobnega časa. Kongregacija za Vzhodne Cerkve budno spremlja razvoj in življenje posameznih Vzhodnih katoliških Cerkva sui iuris in jim nenehno nudi svetovanje in pomoč.

Ob obletnici ZKVC se spomnimo samega začetka, ko je ZKVC nastal. Papež Janez Pavel II. je ob razglasitvi zakonika v uvodni Apostolski konstituciji »Sveti kanoni« izrazil upanje, da bi novi pravni red skrbel za »tranquillitas ordinis«, za red miru med Vzhodnimi katoliškimi Cerkvami sui iuris. Posebej pa se je papež zavzel, da bo novi ZKVC dajal prednost ljubezni, milosti, karizmi in tako olajšal organski razvoj v življenju vernikov in celote cerkvena skupnost. Za Vzhodne katoliške Cerkve sui iuris velja, da ima ljubezen prednost takrat, ko bogoslužje postane »culmen et fons«, vrh in vir v življenju posamezne Cerkve. Takrat so milosti in karizme najbolj učinkovite.

Želimo, da bo ZKVC tudi v prihodnje skrbel za »gaudium et pax cum iustitita et obedientia«, za veselje in mir s pravičnostjo in poslušnostjo, saj bo tako lahko kar najbolj koristil ljudem in celotni družbi.

Izr. prof. dr. Stanislav Slatinek

Kanonist