Kanonist
Sodišče

Blog

Ustavno sodišče o osnovnih šolah

(foto: AP)

(foto: AP)

 

Kot izhaja iz javno objavljenega predloga dnevnega reda 32. seje Ustavnega sodišča RS, ki bo 17. 10. 2019, bo omenjeno sodišče morda že ta dan odločalo o v javnosti izjemno pomembnem družbenem vprašanju financiranja programov v zasebnih osnovnih šolah.

V 2. točki predloga dnevnega reda piše:

Anton Kokalj in drugi, Vodice – Pobuda za oceno ustavnosti 1. stavka drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11 in 47/15) (U-I-110/16).

Vir: Ustavno sodišče RS

Kanonist