Kanonist
Sodišče

Blog

Simpozij: Spolna zloraba mladoletnih

logo drus.jpg
 


Na otoku Krku na Hrvaškem se v organizaciji Hrvaškega kanonističnega društva, Katoliške teološke fakultete Univerze v Zagrebu in Škofije Krk začenja že XIII. mednarodni simpozij kanonskih pravnikov, ki bo tokrat posvečen problematiki spolnih zlorab mladoletnih oseb. Simpozija se udeležujejo tudi slovenski kanonski pravniki.

Nekatere teme, ki jih bodo predstavili predavatelji:

- Zaščita otrok in mladoletnih v rimski in kanonski pravni tradiciji
- Kaznivo dejanje klerika zoper šesto Božjo zapoved, storjeno z osebo, mlajšo od 18 let
- Kanonski kazenski postopek in sodelovanje z državnimi oblastmi
- “Papeška tajnost” in pričakovanja javnosti v sojenju klerikom zaradi spolne zlorabe

poz 1.jpg
poz 2.jpg
Kanonist