Kanonist
Sodišče

Blog

Papež Frančišek imenoval prvo žensko za branilko vezi pri Rimski roti

(foto: treminuti.eu)

(foto: treminuti.eu)

 


Tiskovni urad Svetega sedeža je 8. 11. 2018 sporočil, da je sveti oče Frančišek za branilko vezi pri sodišču Rimske rote imenoval Mario Fratangelo, odvetnico pri istem sodišču. Ta je verjetno postala prva ženska na tem položaju.

Kot določa kan. 1432 Zakonika cerkvenega prava, se za zadeve, v katerih gre za ničnost svetega reda ali za ničnost oziroma razvezo zakona, postavi branilec vezi, ki ima po službi dolžnost predložiti in pojasniti vse, kar je mogoče pametno navajati proti ničnosti ali razvezi.

Spletna Družina, ki se sklicuje na Kathpress, navaja, da je bilo na ravni škofijskih sodišč na položaj branilca vezi imenovanih že več žensk, na Rimski roti pa se je to zgodilo prvič. 

Sebastijan Valentan