Kanonist
Sodišče

Blog

Kaj bo s sakralnimi objekti? V pripravi Zakon o davku na nepremičnine

 


Generalni tajnik Slovenske škofovske konference je posredoval odgovor na vprašanja časopisne hiše Delo glede priprave Zakona o davku na nepremičnine.

Ker gre za področje, ki ureja pravna razmerja med državo in Cerkvijo, objavljamo njegov odgovor v celoti tudi tukaj:

S predlogom Zakona o davku na nepremičnine nismo seznanjeni in ga zato ne moremo komentirati. Prav tako nas vlada oz. Ministrstvo za finance do sedaj še ni povabilo k predstavitvi naših stališč do uvedbe tovrstnega zakona. Na splošno velja, da je velika večina nepremičnin v lasti sestavnih delov Katoliške Cerkve v javni rabi za splošnokoristne namene (npr. bogoslužje, pastorala, vzgoja, izobraževanje, dobrodelnost, prostovoljstvo). Njene nepremičnine zato niso primerne za opravljanje pridobitne dejavnosti, ki bi sicer eventualno lahko ustvarjala ustrezne prihodke za povečane stroške njihovega obratovanja in vzdrževanja, nastale s povečano davčno obremenitvijo. Ob tem je potrebno poudariti, da država za delovanje in obratovanje ter vzdrževanje infrastrukture cerkva in drugih verskih skupnosti neposredno ne namenja znatnejših javnih sredstev. Obstoj verske oziroma pastoralne infrastrukture je odvisen predvsem od zasebnih darov vernikov. V takšnem položaju, zlasti zasebni darovi vernikov Katoliške cerkve, omogočajo varovanje in ohranjanje javno dostopne sakralne kulturne dediščine Republike Slovenije, ki predstavlja okrog 80 % celotne kulturne dediščine v državi. Zato bi bilo neprimerno, da se darovi vernikov za vzdrževanje nepremičnin, v katerih se izvaja splošno koristna dejavnost, obdavči z novimi davki.

V Katoliški cerkvi zato predlagamo, da se ob noveliranju zakonodaje s področja obdavčitve nepremičnin, vse nepremičnine v lasti cerkva in drugih verskih skupnosti, ki se dejansko pretežno uporabljajo za opravljanje nepridobitne verske, humanitarne ali druge splošnokoristne dejavnosti, umesti med oprostitve za plačevanje davka na nepremičnine.

Obenem vam sporočamo, da na Slovenski škofovski konferenci (SŠK) ne zbiramo podatkov o tem koliko nepremičnin je v lasti sestavnih delov Katoliške cerkve (škofije, župnije, redovne skupnosti). Predlagamo, da se s tem vprašanjem obrnete na pristojne državne organe.

Stališče do davka na nepremičnine ob je SŠK zavzela že leta 2013 ob poskusu uvedbe davka na nepremičnine verskih skupnosti in so dostopna na spodnji povezavi (leto 2013, točke 14., 18. – 20.): https://katoliska-cerkev.si/odgovori-na-novinarska-vprasanja-seznam

Dr. Tadej Strehovec
generalni tajnik SŠK

Vir:https://katoliska-cerkev.si/odgovor-na-novinarska-vprasanja-o-uvedbi-zakona-o-davku-na-nepremicnine

Sebastijan Valentan