Kanonist
Sodišče

Uvod v cerkveno pravo

(foto: carbonbrief.org)

(foto: carbonbrief.org)


 

Izpitno gradivo za akademsko leto 2018/2019

Spoštovani študenti,

predmet Uvod v cerkveno pravo se v akademskem letu 2018 – 2019 predava v zimskem semestru in je namenjen študentom EMT programa. Predmet obsega 30 ur (15 ur predavanj in 15 ur vaj) v vrednosti 3 ECTS kreditnih točk. Študent opravi seminarsko nalogo po predhodnem dogovoru s profesorjem in jo predstavi na skupnih urah vaj. Vaje so za vse študente obvezne in so pogoj, da lahko študent pristopi k opravljanju izpita. Izpitno gradivo bo po dogovoru s profesorjem objavljeno na tej spletni strani. Povabljeni, da si izpitno gradivo shranite in ga skrbno preberete. Želim Vam uspešen študij.