Kanonist
Sodišče

Sveto bolniško maziljenje

Podelitev bolniškega maziljenja (foto: splet)

Podelitev bolniškega maziljenja (foto: splet)

 


”Bolniško maziljenje, s katerim Cerkev priporoča nevarno bolne vernike trpečemu in poveličanemu Gospodu, naj jim polajša in jih reši, se deli tako, da jih mazilimo z oljem in izgovarjamo besede, ki so predpisane v liturgičnih knjigah.”

  1. Kdo lahko podeli bolniško maziljenje?
    Bolniško maziljenje veljavno deli vsak duhovnik in samo duhovnik.

  2. Kdo lahko prejme bolniško maziljenje?
    Bolniško maziljenje se more podeliti verniku, ki je že pri pameti in začenja biti v nevarnosti zaradi bolezni ali starosti.

  3. Ali je mogoče bolniško maziljenje prejeti večkrat?
    Ta zakrament lahko ponovimo, če je bolnik po ozdravitvi spet zbolel za nevarno boleznijo ali, če se mu v isti bolezni stanje poslabša.

4. Komu se bolniškega mazila ne podeli?
Bolniško mazilo naj se ne podeli tistim, ki zakrknjeno vztrajajo v javnem znanem velikem grehu.