Kanonist
Sodišče

Sveti sedež in prizadevanje za človekove pravice v OZN

Nj. Eksc. nadškof dr. Ivan Jurkovič predaja poverilna pisma generalnemu direktorju Urada ZN v Ženevi Michaelu Møllerju (foto: nuntiusge.org).

Nj. Eksc. nadškof dr. Ivan Jurkovič predaja poverilna pisma generalnemu direktorju Urada ZN v Ženevi Michaelu Møllerju (foto: nuntiusge.org).

 

Več kot dve tretjini aktivnosti Združenih narodov (ZN) se odvija v Ženevi, v Palači narodov in drugih poslopjih, ki so stičišče držav, kultur, narodov, veroizpovedi in jezikov. Te aktivnosti vključujejo prizadevanja za spoštovanje človekovih pravic, zdravje, delo, intelektualno lastnino, gospodarstvo in razvoj, razorožitev, znanost in tehnologijo ter humanitarno pomoč.

Del teh pomembnih mednarodnih odnosov je tudi Sveti sedež, ki ima pri Uradu ZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi Stalno predstavništvo. Trenutno ga vodi stalni opazovalec, ki je Slovenec, apostolski nuncij nadškof dr. Ivan Jurkovič, nekdanji apostolski nuncij v Rusiji, Uzbekistanu, Ukrajini in Belorusiji.

S tovrstnim imenovanjem je dr. Jurkovič tudi stalni predstavnik Svetega sedeža (s statusom opazovalca ali člana) pri Uradu visokega komisarja ZN za človekove pravice (O), Mednarodni organizaciji za migracije (Č), Mednarodnem odboru Rdečega križa (Č), Mednarodni organizaciji dela (O), Svetovni zdravstveni organizaciji (O), Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (Č), Mednarodni zvezi za telekomunikacije (Č v imenu vatikanske države) in Svetovni trgovinski organizaciji v Ženevi (O), prav tako pa tudi pri Svetovni poštni zvezi v Bernu (Č v imenu vatikanske države).

Sveti sedež v skrbi za človekov razvoj in napredek preko Stalnega predstavništva sodeluje na zasedanjih številnih teles OZN v Ženevi in tako skozi izjave posreduje glas papeža Frančiška, ki želi nagovoriti vsakogar, brez razlike.

69. zasedanje Izvršnega odbora Visokega komisarja ZN za begunce - 03. 10. 2018
42. redno zasedanje Sveta ZN za človekove pravice - 09. 9. 2019