Kanonist
Sodišče

Sveti red

Obred posvetitve duhovnikov (foto: splet)

Obred posvetitve duhovnikov (foto: splet)

 


”Po Božji ustanovi z zakramentom svetega reda nekateri izmed vernikov postanejo posvečeni služabniki z neizbrisnim znamenjem, ki ga prejmejo; posvečeni in pooblaščeni so, da vsak na svoji stopnji z novim in posebnim naslovom služijo Božjemu ljudstvu.”

  1. Katere so stopnje svetega reda?
    Sveti red obsega tri stopnje: episkopat (škofovstvo), prezbiterat (duhovništvo) in diakonat.

  2. Kako se podeljuje zakrament svetega reda?
    Podeljuje se s polaganjem rok in posvetilno molitvijo, kakor je za vsako stopnjo predpisano v liturgičnih knjigah.

3. Lahko ženska prejme duhovniško posvečenje?
Veljavno prejme svete redove le krščen moški. Več o tem.

4. Je za prejem svetega reda potrebna svoboda?
Da bo kdo prejel sveti red, mora imeti potrebno svobodo; nedovoljeno je koga na kakršenkoli način in iz kateregakoli razloga siliti, da bi prejel sveti red, ali cerkvenopravno sposobnega od tega odvračati.