Kanonist
Sodišče

Sveta birma

Podelitev zakramenta svete birme (foto: Župnija Preska)

Podelitev zakramenta svete birme (foto: Župnija Preska)

 


”Kan. 879 — Zakrament birme vtisne neizbrisno znamenje in krščene, ki nadaljujejo pot uvajanja v krščanstvo, obogati z darom Svetega Duha in popolneje poveže s Cerkvijo, jih okrepi in jim naloži še večjo dolžnost, da so z besedo in dejanjem Kristusove priče ter širijo in branijo vero.”

  1. Zakaj je potreben zakrament svete birme?
    Zakrament birme tiste, ki so krščeni, popolneje poveže s Cerkvijo, jih obogati s posebno močjo Svetega Duha in jim tako nalaga strožjo dolžnost, da kot resnične Kristusove priče hkrati z besedo in z dejanjem razširjajo in branijo vero.

  2. Kako se podeli zakrament svete birme?
    Zakrament birme se podeljuje z maziljenjem s krizmo na čelu med položitvijo roke in z besedami, ki so določene v odobrenih bogoslužnih knjigah.

3. Kdo je lahko birmanski boter?
Botra si izbere birmanec sam oziroma njegovi starši. Primerno je, da je birmanski boter isti, kot je bil pri krstu, lahko pa je tudi kdo drug. Star mora biti vsaj 16 let, katoličan, ki je že bil pri birmi in obhajilu. Živeti mora primerno veri in nalogi, ki jo bo sprejel.

4. Sta starša lahko birmanska botra svojemu otroku?
Oče ali mati svojemu otroku ne moreta biti birmanska botra, ker opravljata že pomembnejšo nalogo: sta starša. Lahko pa sta priči birme.

5. Mora birmanec nujno imeti botra?
Za veljaven in dopusten prejem svete birme boter ni nujno potreben, če pa je le mogoče, naj birmanec botra ima, saj bo le-ta skupaj s starši skrbel, da bo birmani živel kot resnična Kristusova priča.

6. Kdo lahko birmuje?
Redni birmovalec je škof; veljavno podeli ta zakrament tudi duhovnik, ki ima to pravico po splošnem pravu ali posebnem dovoljenju pristojne oblasti.