Kanonist
Sodišče

Pravni položaj oseb v Cerkvi

(foto: katoliska-cerkev.si)

(foto: katoliska-cerkev.si)

 


Spoštovani študent,

predmet Pravni položaj oseb v Cerkvi se v akademskem letu 2018 – 2019 predava v zimskem semestru in je namenjen študentom EMT programa. Predmet obsega 60 ur (45 ur predavanj in 15 ur vaj) v vrednosti 5 ECTS kreditnih točk. Študent opravi seminarsko nalogo po predhodnem dogovoru s profesorjem in jo predstavi na skupnih urah vaj. Vaje so za vse študente obvezne in so pogoj, da lahko študent pristopi k opravljanju izpita. Izpitno gradivo bo pravočasno objavljeno na tej spletni strani. Povabljeni, da si izpitno gradivo shranite in ga skrbno preberete. Želim Vam uspešen študij.