Kanonist
Sodišče

Dokumenti za zaščito mladoletnih oseb v Katoliški cerkvi

header-1.jpg
 

 
 

 

tiskovna SporočilA
Kongregacije za nauk vere
glede naložitev kazni

EKSPERTNA SKUPINA ZA REŠEVANJE
PRIMEROV SPOLNIH ZLORAB

Sedež Kongregacije za nauk vere (foto: farodiroma.it)

Sedež Kongregacije za nauk vere (foto: farodiroma.it)