Kanonist
Sodišče

Blog

Pravica do pitne vode

ženeva.JPG
 

V Ženevi se je 9. septembra 2019 začelo zasedanje Sveta OZN za človekove pravice, kjer je svoj prispevek predstavil tudi stalni opazovalec Svetega sedeža mons. dr. Ivan Jurkovič. V nadaljevanju objavljamo njegov govor:

Gospod predsednik,

delegacija Svetega sedeža jemlje na znanje Poročilo posebnega poročevalca za človekove pravice do varne pitne vode in ustreznih sanitarij in ceni njegovo posebno pozornost glede uresničevanja človekovih pravic do vode in sanitarij na javnih površinah.

Moja delegacija deli skrb posebnega poročevalca o tem, da so zakonodaje in politike glede vode in sanitarij izven gospodinjstev redka pozornost nacionalnih in lokalnih oblasti, služb ali regulatorjev, katerih naloga je zagotoviti pogoje za te osnovne potrebe v skladu s standardi, ki izhajajo iz človekovih pravic.

Dostop do kvalitetne vode v zadostnih količinah je prav tako nekaj osnovnega in predstavlja za vsako državo potencial njenega gospodarskega razvoja. Nenehno onesnaževanje, izčrpavanje in neenaka porazdelitev vode poslabšujejo obstoječe stopnje revščine. Zato je potrebno z učinkovitimi sredstvi in brez diskriminacije pristopiti k uresničevanju pravice do dostopa do vode.

Gospod predsednik,
papež Frančišek pravi, da je "voda najosnovnejši življenjski element in da je prihodnost človeštva odvisna od tega, kako jo bomo varovali in delili." Z učinkovito infrastrukturo in območjem regulatorjev vodnih služb v skladu z normami in principi človekovih pravic, bo mogoče odgovorno ravnati z vodnimi viri in zagotavljati njihovo trajnost.

Brez učinkovitosti pravice do dostopa do vode namen Ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals - SDGs), ki ne želijo "nikogar pustiti zadaj", ni mogoče doseči. Še več, pomanjkanje takšnega dostopa še naprej poglablja neenakost, krize in revščino po vsem svetu.

Hvala, gospod predsednik.

Kanonist