Kanonist
Sodišče

Blog

Škofovsko posvečenje brez metropolita

Obred škofovskega posvečenja (foto: chiesadigenova)

Obred škofovskega posvečenja (foto: chiesadigenova)

 

Na Papeški svet za zakonska besedila (PSZB) so bila naslovljena vprašanja, ki se nanašajo na oblast metropolita znotraj njegovih podrejenih škofij (kan. 436 § 3). Posebno vprašanje je bilo, ali imajo metropoliti redno oblast tudi v podrejenih škofijah in če drži, da posvečenja in umestitve podrejenega škofa ne more biti brez navzočnosti metropolita.

V odgovoru je PSZB pojasnil, da je najprej potrebno vedeti, da metropolit nad podrejenimi škofijami nima nobene druge vodstvene oblasti kot to, ki mu je dana po pravu. Glede na to, da ima metropolit cerkveno službo (kan. 435), je njegova vodstvena oblast »redna« (kan. 131 § 1), a omejena na pristojnosti, ki jih posebej določa kan. 436, vštevši vse druge podelitve posebnih pooblastil s strani Svetega sedeža.

Medtem ko ostaja v navadi dolgo trajajoč običaj, da lahko metropolit posveti podrejenega škofa, pa v trenutni zakonodaji ni posebej določeno, da bi metropolit opravljal takšno nalogo ali imel katerokoli drugo funkcijo pri obredu škofovskega posvečenja (kan. 1014) ali pri prevzemu škofije v kanonično posest (kan. 382). Odsotnost metropolita pri teh slovesnostih zatorej nima nobenih pravnih učinkov. Kljub vsemu pa se njegova navzočnost na takih dogodkih zdi bolj smiselna in primerna prav zaradi njegove posebne odgovornosti za edinost Cerkve, ki jo ima v svoji pokrajini, dolžnosti nadzorovanja in spodbujanja pastoralnega sodelovanja ter krajevne kolegialnosti med podrejenimi škofi (Direktorij o pastoralni službi škofov Apostolorum Successores, št. 23 b).

Odgovor PSZB, št. prot. 15061/2015
z dne 14. 9. 2015

Kanonist