Kanonist
Sodišče

Blog

Sveti sedež in Burkina Faso podpisala sporazum

Delegaciji Svetega sedeža in Burkine Faso v Vatikanskem mestu (foto: vaticannews)

Delegaciji Svetega sedeža in Burkine Faso v Vatikanskem mestu (foto: vaticannews)

 

V petek, 12. julija 2019, je bil v Vatikanskem mestu podpisan Sporazum med Svetim sedežem in državo Burkina Faso o pravnem položaju katoliške Cerkve v Burkina Fasu. Podpisnika sta bila Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami pri Svetem sedežu, in Alpha Barry, burkinafaški minister za zunanje zadeve in sodelovanje.

Sporazum v francoskem jeziku, ki ga sestavljajo preambula, 19 členov in dodatni protokol, Cerkvi zagotavlja možnost opravljanja njenega poslanstva v Burkini Faso. Cerkev in njene institucije so priznane kot javnopravne osebe. Obe strani, ki ohranjata svojo neodvisnost in avtonomijo, se zavezujeta k sodelovanju za moralno, duhovno in materialno blaginjo človeške osebe in za pospeševanje skupnega dobrega. Sporazum bo stopil v veljavo z izmenjavo listin o ratifikaciji.

Vir: Tiskovni urad Svetega sedeža in Vaticannews

Kanonist