Kanonist
Sodišče

Blog

Verska svoboda in SDČP

(foto: UN Publications)

(foto: UN Publications)

 


Ko se je sprejemala Splošna deklaracija človekovih pravic (SDČP), je, zanimivo, prav posebno težavo pri glasovanju za nekatere države predstavljal njen 18. člen, ki se glasi: »Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi; ta pravica vključuje svobodo spreminjati prepričanje ali vero, kakor tudi njuno svobodno, javno ali zasebno izražanje, bodisi posamezno ali v skupnosti z drugimi, s poučevanjem, z izpolnjevanjem verskih dolžnosti, z bogoslužjem in opravljanjem obredov.« Za države, ki so z navedenim členom imele težave, je bilo javno izpovedovanje vere nekaj nepredstavljivega in celo grožnja državi kot taki.

Članek je v celoti objavljen na www.casnik.si

Sebastijan Valentan