Kanonist
Sodišče

Blog

Kristjani in muslimani za življenje v miru

Papež Frančišek in kronski princ Abu Dhabija šejk Mohammed bin Zayed Al-Nahyan  (foto: Antonio Spadaro)

Papež Frančišek in kronski princ Abu Dhabija šejk Mohammed bin Zayed Al-Nahyan
(foto: Antonio Spadaro)


V Abu Dhabiju sta papež Frančišek in veliki imam Al-Azhara Ahmad Al-Tayyip 4. februarja 2019 podpisala pomemben dokument o medverskem dialogu. 

Dokument z naslovom Človeško bratstvo za svetovni mir in sobivanje predstavlja velik korak na področju dialoga med kristjani in muslimani in je, kot poudarja začasni vodja Tiskovnega urada Svetega sedeža, Alessandro Gisotti, močno znamenje miru in upanja za prihodnje človeštvo.

Dokument želi na zlo odgovoriti z dobroto, okrepiti medverski dialog in pospešiti vzajemno spoštovanje, da bi mogli tako zapreti pot tistim, ki prilivajo olja na ogenj spopadov med civilizacijami. Podpisnika dokumenta sta nakazala pot miru in sprave, po kateri naj ne hodijo le kristjani in muslimani, ampak vsi ljudje dobre volje.

Dokument je pogumen in preroški obenem, saj govori o najpomembnejših vprašanjih današnjega časa, o katerih se morajo tisti, ki verujejo v Boga, spraševati v vesti in sprejeti odgovornost za pravičnejši in enotnejši svet.

Tako papež kot veliki imam sta poudarila, da nihče ni poklican za to, da bi izrabljal Božje ime in z njim opravičeval vojno, terorizem ali kako drugo obliko nasilja. Potrdila sta, da je življenje vedno potrebno varovati, v polnosti priznati pravice žensk in zavračati vsakršno obliko diskriminacije. S podpisom dokumenta papež in veliki imam kažeta na to, da pri spodbujanju kulture srečevanja ne gre za utopijo, marveč, da je ta nujen pogoj za življenje v miru. Tako bo mogoče prihodnjim generacijam zapustiti boljši svet od tega, v katerem mi živimo.

Sebastijan Valentan

Dostop do celotnega dokumenta tukaj.
Objavljen je v Osservatore Romano, 4-5. 2. 2019, str. 6-7

Sebastijan Valentan