Kanonist
Sodišče

Blog

Posle prevzel novi varuh

(foto: predsednik.si)

 Varuhinja Vlasta Nussdorfer je danes (22. februar 2019) v prostorih Varuha posle predala novemu varuhu človekovih pravic, Petru Svetini.

Dopoldan je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel varuhinjo Vlasto Nussdorfer, ki mu je ob izteku mandata predstavila Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, nato pa je pripravil tudi sprejem in pogovor tako z odhajajočo varuhinjo kot novoizvoljenim varuhom.

Novi varuh človekovih pravic bo svojo funkcijo uradno nastopil 24. februarja 2019. Verjamemo, da bo njegova skrb za spoštovanje verske svobode kot ene temeljnih človekovih pravic in svoboščin postavljena visoko.


Sebastijan Valentan