Kanonist
Sodišče

Blog

Diplomatska dejavnost Svetega sedeža

Papež Frančišek z diplomatskim zborom v Vatikanu (foto: paxchristi.it)

 

Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da je trenutno 183 držav, ki imajo diplomatske odnose s Svetim sedežem. Poleg njih sta to tudi Evropska unija in Suvereni vojaški malteški red.

87 držav ter Evropska unija in Suvereni vojaški malteški red imajo v Rimu na sedežu veleposlaništev svoje pisarne. Prav tako imajo v Rimu svoj sedež še Liga arabskih držav, Mednarodna organizacija za migracije in Visoki komisariat Združenih narodov za begunce.

26. junija 2018 je bil podpisan sporazum med Svetim sedežem in Republiko San Marino glede verskega pouka v javnih šolah. Ratificiran je bil 1. oktobra lani.  23. avgusta 2018 je bil ratificiran okvirni sporazum o pravnem statusu Katoliške cerkve v Beninu. 22. septembra 2018 je bil podpisan začasni (provvisorio) sporazum med Svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko glede imenovanja škofov na Kitajskem. Poleg tega je Sveti sedež 16. julija 2018 deponiral listino o ratifikaciji regionalne konvencije UNESCA o priznanju kvalifikacij višjega šolstva v Aziji in na Pacifiku in se 21. marca 2018 pridružil delnemu razširjenemu sporazumu o Kulturnih itinerarjih Sveta Evrope. 30. novembra je bila država Vatikansko mesto sprejeta v enotno področje evrskega plačevanja (SEPA).

Povzeto po Sala Stampa della Santa Sede in vaticannews.va

Sebastijan Valentan