Kanonist
Sodišče

Blog

Izjava nuncija Jurkoviča o migracijah

sveti sedez foto.jpg
 

Nj. Ekscelenca nadškof dr. Ivan Jurkovič, apostolski nuncij in stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, je 29. novembra 2018 na 109. zasedanju Sveta Mednarodne organizacije za migrante (MOM) v Ženevi podal izjavo delegacije Svetega sedeža, v kateri je med drugim dejal, da je potrebno spomniti na to, da je večina mednarodnih migracij zakonitih in da kljub zahtevnemu položaju izzivi, s katerimi se ob tem soočamo, ne smejo zamegliti priložnosti in obogatitev, ki jih s seboj prinašajo migranti.

Sveti sedež si po njegovih besedah zato prizadeva, da bi razumeli in sprejeli ta zahteven pojav. To počne v iskreni skrbi za te ljudi in ob spoštovanju držav, ki so prve odgovorne, da jih sprejmejo v duhu odprtosti, odgovornosti in sodelovanja.

Nuncij Jurkovič je nato izpostavil tri točke:

1.       Migrantom in beguncem je skupno dejstvo, zaradi katerega zapustijo svojo domovino, družino in prijatelje: nuja. Ne moremo dopustiti, da bosta strah in nevarnost tista odločujoča dejavnika za selitev. Pred pravico, da se preseli, ima vsakdo prirojeno pravico, da živi dostojno in varno v svoji državi.

2.       Integracija je dvosmerni proces, osnovan na vzajemnem spoznavanju in obojestranski odprtosti. Asimilacija ne more biti takšna, da bi zaradi nje migranti ali gostujoče države zatrli ali se odpovedali svoji lastni kulturni identiteti. To bi vodilo k izključenosti iz družbe. Pomembno je, da migranti poznajo in spoštujejo zakone, kulturo in tradicijo tistih držav, ki jih sprejmejo.

3.       Ko se bližamo sprejetju Globalnega dogovora o migracijah, ki bo potekalo v Marakešu, se je potrebno vrniti tudi k duhu in besedam newyorške deklaracije in temeljni odgovornosti za skupno globalno reševanje vprašanja mednarodnih migracij ob vrednotah pravičnosti, solidarnosti in sočutja. Delegacija Svetega sedeža želi ob tem v luči implementacije Globalnega dogovora o migracijah ponovno opozoriti na pomembno vlogo MOM v tem procesu. Da bi bil dolgoročno uspešen, mora mednarodno sodelovanje na področju migracij upoštevati pričakovanja vseh legitimnih akterjev, na način, da bodo vsi zainteresiranci vključeni v iskanje najboljših rešitev in metod. Takšna vključenost bo pomagala omiliti brezbrižnost, strah oziroma nezaupanje do tovrstnih metod.     

Ob koncu je stalni opazovalec Svetega sedeža spomnil na besede papeža Frančiška: »Za današnje migracijske izzive je edini smiselni odgovor, tisti o solidarnosti in usmiljenju. Odgovor, za katerega ni potrebno veliko, ampak zahteva enako porazdelitev odgovornosti, pošteno in iskreno vrednotenje alternativ in pozorno upravljanje. Prava politika je tista, ki je v službi osebe, vseh vpletenih oseb, ki predvideva primerne rešitve, s katerimi se zagotavljajo varnost, spoštovanje pravic in dostojanstva vseh, ki gleda na dobro lastnega naroda, pri tem pa upošteva tudi dobro drugih držav, v svetu, ki je vedno bolj povezan med sabo« (prevod teh papeževih besed je objavljen na www.vaticannews.va, slovenski program).

Celotna izjava stalnega opazovalca Svetega sedeža je dostopna tukaj.

Sebastijan Valentan