Kanonist
Sodišče

Zakonsko pravo

(foto: Maksimilijan Krautič)


Vaje pri predmetu

  1. Smernice za vzgojo človeške ljubezni (Cerkveni dokumenti štev. 22)

  2. A. Joseph Leonard, Srečanje ljubezni in resnice. Ljubljana: Emanuel (2013)

  3. G. L. Müller, Upanje družine. Koper: Ognjišče (2013)

  4. Benedikt XVI. Resnica o zakonu. Koper: Ognjišče (2015)

  5. Poročila se bova! Kaj potrebujeva za dober zakon, Ljubljana: Emanuel (2016)

Za vaje si študent izbere eno od zgoraj navedenih knjig ali pa predlaga svoj naslov.

 


Spoštovani študenti,

predmet se bo v akademskem letu 2018 – 2019 predaval v letnem semestru. Izpitno gradivo bo pravočasno objavljeno na tej spletni strani. Povabljeni, da si izpitno gradivo shranite in ga skrbno preberete. Želim Vam uspešen študij.

Predmet obravnava naslednje vsebine: 

1.       Skrb za zakon
2. Zakonske stiske
3.       Temelji zakona
4.       Pomoč zakoncem
5.       Zakonska zrelost
6.       Zakonski dialog
7.       Vest zakoncev
8.       Nove paradigme
9.       Luteranski zakon
10.    Islamski zakon
11.    Judovski zakon
12.    Anglikanski zakon
13.    Pravoslavni zakon