Kanonist
Sodišče

Religije in pravo

(foto: the-saleroom.com)

(foto: the-saleroom.com)

 


Spoštovani študent,
spoštovana študentka!

Predmet Religije in pravo se v akademskem letu 2018 – 2019 predava v zimskem semestru in je namenjen študentom in študentkam UTR programa. Predmet obsega 30 ur (15 ur predavanj in 15 ur vaj) v vrednosti 3 ECTS kreditnih točk. Študent oz. študentka opravi seminarsko nalogo po predhodnem dogovoru s profesorjem in jo predstavi na skupnih urah vaj. Vaje so za vse študente obvezne in so pogoj, da lahko študent oz. študentka pristopi k opravljanju izpita. Izpitno gradivo bo pravočasno objavljeno na tej spletni strani. Povabljeni, da si izpitno gradivo shranite in ga skrbno preberete. Želim Vam uspešen študij.