Kanonist
Sodišče
IMG_3464.jpg

dokumenti

 

Kanonsko pravo v člankih in dokumentih

 
Velika sodna dvorana ali Sala Riaria, detajl, na sodišču Rimska rota (foto: splet)

Velika sodna dvorana ali Sala Riaria, detajl, na sodišču Rimska rota (foto: splet)

 

Apostolska sodišča

Sodišče Rimske rote je prizivno sodišče za sodbe, izdane na prvi stopnji pri kateremkoli cerkvenem sodišču (kan. 1444 § 1, tč. 1). Njeno delovanje ureja ZCP, apostolska konstitucija Pastor Bonus-PB (čl. 126-130), lastne norme (1994) in pa posebne pristojnosti, ki jih je l. 2013 izdalo Državno tajništvo Svetega sedeža. Iz njih je že pred Frančiškovo reformo izhajalo, da sodbe Rimske rote, s katerimi se je razglasila ničnost zakona, niso potrebovale še ene soglasne odločitve. Prav tako ni mogoča pritožba iz t. im. razloga nova causae propositio, po tem, ko je ena od strank že sklenila nov cerkveni zakon in tudi ne proti odločitvam rote v ničnostnih sodbah ali dekretih.