Kanonist
Sodišče

Blog

Nadškof iz Guama spoznan za krivega

Sedež Kongregacije za nauk vere (foto: farodiroma.it)

Sedež Kongregacije za nauk vere (foto: farodiroma.it)

 


Tiskovni urad Svetega sedeža je danes (4. 4. 2019) objavil sporočilo Kongregacije za nauk vere glede naložitve kanonskih kazni nadškofu mons. Anthonyu Sablanu Apuronu, O.F.M.Cap., ki ga je spoznala za krivega kaznivih dejanj zoper šesto Božjo zapoved, ki jih je storil z mladoletnimi:

16. marca 2018, je bilo oznanjeno, da je Apostolsko sodišče Kongregacije za nauk vere na prvi stopnji zaključilo kanonski sodni postopek v primeru mons. Anthonya Sablana Apurona, O.F.M.Cap (Agana, Guam). Kot je bilo takrat sporočeno, je izrečena sodba dopuščala priziv, ki je bil uresničen. Drugostopenjsko sodišče je 7. februarja 2019 potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je nadškofa spoznalo za krivega kaznivih dejanj zoper šesto Božjo zapoved, ki jih je storil z mladoletnimi. Naložene kazni so sledeče: odvzem službe, trajna prepoved bivanja, tudi začasnega, na ozemlju nadškofije Agana in trajna prepoved uporabe škofovskih znamenj. Ta odločitev je dokončna. Priziv ni mogoč.”  

Nadškofa ni doletela trajna zadostilna kazen odslovitev iz kleriškega stanu, ki je najvišja kazen, ki lahko doleti klerika, saj, kot je pojasnil začasni tiskovni predstavnik Svetega sedeža, Alessandro Gisotti, je potrebno pri nalaganju kazni za storjena dejanja upoštevati načelo sorazmernosti.

Sebastijan Valentan